Мрежови настройки:

• SSID (Network Name): eduroam .

• wireless Network Authentication type: WPA2 Enterprise.

• Data Encryption method: AES.


Настройки за автентикация:

• Authentication Type : PEAP.

• Authentication Method ,Authentication Protocol или Inner Authentication Protocol: MS-CHAPv2 .

• Потребителско име и парола :от регистрацията ви за използване на безжични услуги на територията на Технически Университет – София, филиал Пловдив, като:

- Потребителското име е посоченото от вас в регистрацията за безжична мрежа, последвано от @tu-plovdiv.bg.

- Паролата е тази, която сте посочили при регистрацията си за безжичната мрежа .

• CA certificate: TU-Sofia_Branch_Plovdiv_eduroam_CA.der , TU-Sofia_Branch_Plovdiv_eduroam_CA.pem

Конфигураторите за автоматична настройка на отделните операционни системи може да свалите от cat.eduroam.org.