За контакти:

Технически Университет - София, филиал Пловдив
Отдел по Информационни и Комуникационни Технологии

Е-мейл: support@tu-plovdiv.bg

Тел: (032) 659 596

Тел: (032) 659 595