Автоматично конфигуриране

Моля, изтеглете конфигурационен файл според версията на Вашата операционна система:

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam. При първото свързване използвайте потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране, като не забравяте да импортирате приложения CA сертификат.

Ръчно конфигуриране