Автоматично конфигуриране

Моля, изтеглете и инсталирайте следният файл:

eduroam-linux-TUoSPB.sh

Той ще приложи настройките, които са необходими за използване на eduroam. При първото свързване използвайте потребителско име и парола според указанията в Конфигуриране, като не забравяте да импортирате приложения CA сертификат.

Ръчно конфигуриране

За ръчна конфигурация на Вашето устройство използвайте техническата информация в Конфигуриране.