За конфигурация на устройство с операционна система Android изберете меню Settings /Wireless & networks /Wi-Fi settings. Изберете мрежата с име eduroam и направете следните настройки:

• Security : 802.1x EAP.

• EAP Method: PEAP.

• Phase 2 Authentication: MSCHAPV2.

• Identity: username@tu-plovdiv.bg.

• Password: вашата парола.

За Android 11 и по-нови версии е необходимо да изтеглите и инсталирате CA сертификат (TU-Sofia_Branch_Plovdiv_eduroam_CA.der или TU-Sofia_Branch_Plovdiv_eduroam_CA.pem). Сертификата може да инсталирате ръчно от меню Settings /Security /Credential storage /Install from device storage или да използвате автоматичен конфигуратор.