За конфигурация на устройство с операционна система Android изберете Menu /Settings /Wireless & networks / Wi-Fi settings. Изберете мрежата с име eduroam и направете следните настройки:

• Security : 802.1x EAP.

• EAP Method: PEAP.

• Phase 2 Authentication: MSCHAPV2.

• Identity: username@tu-plovdiv.bg.

• Password: вашата парола.