Какво е eduroam?

EduRoam (Education Roaming) е глобална безжична услуга, осигуряваща мрежова свързаност и достъп до информационни ресурси, за целите на изследователската и академична общност.

Основна цел на Eduroam проекта е лесен достъп на всички потребители до безжичните услуги на други институции, присъединени към Eduroam системата.

Технически Университет - филиал Пловдив също е част от eduroam инфраструктурата.

Когато наши потребители гостуват в друга институция с eduroam свързаност, това ще им гарантира достъп до Интернет, без да има необходимост от допълнителна регистрация. Също така, всеки гост от академичната общност, пребиваващ на територията на ТУ, филиал Пловдив може да използва безжична свързаност през SSID - eduroam.

Eduroam е лесен за използване, осигурява защита на данните, както и високоскоростна безжична свързаност на стотици присъединени институции по света.


За повече информация:

www.eduroam.org

www.eduroam.bg